Betingelser

Utvidet angrerett - Åpent kjøp i 30 dager

I henhold til angrerettloven har man som forbruker rett til å angre sitt kjøp innen 14 dager etter at man har mottatt varene.
Vi gir en utvidet angrerett, såkalt åpent kjøp, i 30 dager fra det tidspunkt du har mottatt varene.
Det forutsettes at du gir oss beskjed om at du vil bruke angreretten, og at varene er postlagt innen denne fristen.
Du må gjerne åpne forpakningen og se på produktene før du bestemmer deg for om du vil beholde dem eller bruke angreretten.
Har du tatt produktene i bruk som dine egne mister du angreretten.

Du betaler selv returportoen, og du står også ansvarlig for evnt skader under forsendelsen. Pakker som returneres til oss i oppkrav vil ikke bli hentet.
Når vi har konstatert at produktet/produktene er sendt i originalemballasjen og er i samme stand som da de ble mottatt vil du få hele kjøpesummen tilbake.
Husk å oppgi navn, adresse og bankkonto.

For B2B (bedriftskjøp) gjelder den alminnelige Kjøpsloven

Ved salg til bedrifter gjelder den alminnelige Kjøpsloven, der angrerett avtales mellom kunde og oss ved det enkelte kjøp.

Dvs at det ikke er angrerett med mindre vi har avtalt det skriftlig, eller det står i varebeskrivelsen.

Ved feil / mangler:

Ved forbrukerkjøp er det Forbrukerkjøpsloven som regulerer dette.
Skulle vi ha sendt feil vare, eller vare med feil eller mangler så ta snarest kontakt slik at vi kan få rettet opp feilen.

3 års garanti

I samsvar med kjøpsloven har du 2 års reklamasjonsrett hvis du oppdager feil eller mangler ved selve produktet.
Vi gir 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil.
Oppdager du feil eller mangler så ta snarest kontakt slik at vi kan avklare om produktet må returneres for service.

Garantien gjelder ikke feil som skyldes at produktet ikke er brukt slik det er beskrevet i bruksanvisningen,
at det er blitt ombygget eller på annen måte blitt utsatt for vanskjøtsel.

Ved bedriftsskjøp gjelder Kjøpsloven, dvs. at dette avtaler vi på forhånd.