Trygg din bolig

Du ønsker å skape trygghet for deg selv og familien i ditt eget hjem,
og det kan være flere måter å gjøre dette på.

Uansett om du velger å skaffe deg boligalarm eller ikke så er det en del ting
du kan gjøre for å redusere sannsynligheten for at potensielle tyver velger din bolig.

Tiltak for å hindre innbrudd:

 • Få huset til å se mest mulig bebodd ut, inne og ute,
  og la detdaglige smårotet ligge fremme.
 • Ikke la lett omsettelige saker som smykker,
  PC og lignende være synlig fra vinduet.
 • Husk å låse ned bilnøkler.
 • Ikke oppbevar verktøy eller stiger lett tilgjengelig.
 • Allier deg med naboen når det gjelder post og søppel,
  gressklipping, snømåking osv.
 • Be postkontoret og avisen om å stoppe levering når du
  er bortreist.
 • Tidsbryter til lyset inne og ute og til radioen kan værelurt å ha.
  Sørg for at utebelysning går på om kvelden.
 • Viderekoble telefonen din til mobil eller feriested.
 • Sjekk alle dører og vinduer, skikkelige låser er en god investering.
 • Pass ekstra på skjulte vinduer og dører.
 • Enveisskruer på eks. kjellervinduer hindrer at rutene
  kan vippes ut.
 • Fysiske hindringer gjør at tyvene bruker lengre tid og
  lager mer støy.
 • Installer alarm.

Tilbake til FAKTA OM BOLIGINNBRUDD