Fakta om boliginnbrudd

Boliginnbrudd

I 2013 ble det samlet sett anmeldt 16 800 tyverier fra bolig
og fritidsbolig (Statistisk sentralbyrå).

Om lag halvparten av disse karakteriseres som grove.
Det har vært en nedgang på 22 % når deg gjelder grove tyverier fra hytter
sammenlignet med 2012, mens grove tyverier fra villa har økt med 8 %.

Antallet innbrudd og tyveri som er meldt til forsikrings-selskapene økte med drøye
8 prosent fra 2012 til 2013, til totalt 35.000 saker viser tall fra Finans Norge.
For første halvår 2014 er det en økning i antall innbrudd og tyverier med 22%
sammenlignet med første halvår 2013, men statistikken for hele 2014 forteller om en
nedgang på rundt 5% fra året før.

Totalt var det 16 000 anmeldte tilfeller av tyverier fra bolig og fritidsbolig i 2014.
Statistikk for 2015 og 2016 er ennå ikke utgitt fra Statistisk sentralbyrå.

 

Den generelle trenden for boliginnbrudd er på vei nedover, mens antall boliginnbrudd
begått av utenlandske mobile vinningskriminelle er på vei opp.
Dette faller sammen med at innbruddstyvene blir mer profesjonelle og bruker mer utspekulerte metoder.

På dagtid når ingen er hjemme brytes vinduer og dører opp,
mens om natten kan de gå lydløst til verks og dirke opp dørlåser osv.

Bare ett av seks boliginnbrudd blir oppklart.

Trygg din bolig

Ulike alarmsystemer

Kjøpe eller leie alarm

Fordeler og ulemper

Til slutt