Fordeler og ulemper

Fordeler og ulemper ved å leie kontra å eie

 

Abonnement hos et alarmselskap

Alarmsignalene går til en døgnbemannet vaktsentral der det avgjøres hvilke tiltak
som skal iverksettes.
Vaktsentralen vil så ringe deg for å få bekreftet alarmen.
Er du ikke hjemme eller du ikke svarer på telefonen vil en vekter rykke ut ved
innbrudds- eller brannalarm.
Spørsmålet er om dette er en fordel eller ulempe.

Fordelen er at det vil komme en person som kan bevitne hva som har skjedd og evnt
bestille glassmester eller låsesmed for å sikre boligen etter et innbrudd.

En ulempe er at dette vil ta tid.
Hvor lenge avhenger av hvor du bor og hvor bilen med vekteren befinner seg
når alarmen går hjemme hos deg.

Spesielt uheldig kan dette være hvis det er brannalarmen som har gått,
og vekteren må reise ut og verifisere at det brenner før brannvesenet varsles
(dette for å slippe gebyr ved en eventuell falsk alarm).
De ulike selskapene har ulik praksis her, og du må spørre hvordan dette håndteres.

Det vil sannsynligvis også ta for lang tid ved et innbrudd.
Vekteren har heller ikke myndighet til å gjøre annet enn å observere,
bidra til å sikre boligen og evnt å tilkalle politiet.

Ved å eie din egen boligalarm

Bedre og raskere varsling fordi alarmsignalene, uten opphold eller omveier, går direkte til deg,
familien din og andre som du har lagt inn i listen over hvem som skal kontaktes.
Dette gjelder enten alarmen dreier seg om innbrudd eller brann.

Med en boligalarm der alarmsignalene går rett til deg og familien din, og eventuelt venner og
naboer, settes du i stand til å iverksette tiltak umiddelbart om noe skjer.
Det kan være så enkelt som å få noen til å se etter, eller skape forstyrrende oppmerksomhet.
Du kan også sørge for direkte varsling til politiet eller brannvesenet om det er nødvendig.

Tidstapet om noe skjer er nå redusert til nærmest ingenting.

Å sørge for varsling til brannvesen eller politi vil kunne skje i løpet av sekunder.

Har du kamera tilkoblet alarmen din vil du sannsynligvis kunne finne ut
hva som skjer helt på egenhånd kun ved bruk av din egen smarttelefon.

Å ringe glassmester og /eller låsesmed med døgnservice kan du også klare
med din egen mobiltelefon uansett hvor du befinner deg.

I tillegg følger det med en stor økonomisk gevinst ved å eie din egen boligalarm.
Tusenvis av kroner spart hvert eneste år etter at den første investeringen er unnagjort.
Sammenlignet med en leiekontrakt med et vekterselskap vil du kunne sitte igjen med
alt fra 4000 kroner og oppover til det dobbelte hvert eneste år.
Dette er penger som du og familien kan bruke på ting som er viktige for dere,
enten det er en ny sykkel til yngstemann eller en romantisk weekend for far og mor.

Avskrekking

Avskrekking oppnår du ved å installere en boligalarm og sørge for tydelig
merking på aktuelle dører og vinduer.

Potensielle innbruddstyver vil gjøre en vurdering av om de vil bli oppdaget
før de gjør et brekk.

En potensiell innbruddstyv (eller flere i lag) vil med stor sannsynlighet unngå
boliger med alarm installert, og det er også gjort undersøkelser som viser at også
naboer til de med alarm installert er mindre utsatt for innbrudd enn andre.

Om tyven(e) gjennom vinduer (eller via andre informasjonskilder) ser eller skjønner
at det er store verdier i boligen vil de kanskje likevel ta sjansen på et innbrudd.
De vil da vurdere hvor langt tid de har til rådighet før noen vil ta dem på fersken.
Størst vil nok usikkerheten være for tyven der hvor han (som regel er det en han)
ikke kjenner igjen merkingen, eller der han kan anta at det er etablert
et system for nabovarsling.

Skallsikring

Skallsikring er en funksjon (eller status) på boligalarmen som gjør at du kan aktivere
enkelte sensorer, mens andre er deaktivert. Skallsikring gjør at du kan sikre dører
og vinduer (og kanskje enkelte rom med bevegelsessensorer) der du ikke beveger deg om
natten, mens du kan bevege deg fritt i andre deler av boligen.
Om noen bryter opp en dør eller et vindu om natten mens du sover så vil alarmen
bli utløst og forhåpentligvis vil tyven bli skremt av sirenen og stikke av.

Funksjonen med skallsikring finnes som regel både på alarmer du kjøper og på alarmer
du leier fra et vekterselskap.
Med andre ord er skallsikring sjelden et argument for å velge enten det ene eller
det andre alternativet.

Installering og vedlikehold

Mange er opptatt av at det er komplisert å installere og vedlikeholde en boligalarm.
Om du leier en alarm fra et vekterselskap så vil en representant derfra foreta
installeringen for deg. Tilsvarende vil det være mulig å få noen til å komme og se på
eventuelle tekniske problemer som måtte oppstå, og det er normalt etablert
ordninger med skjemaer på nett der du kan henvende deg med spørsmål du måtte ha.
Hva dette vil koste deg må du undersøke på forhånd før du bestiller alarm.

Om du velger å kjøpe en boligalarm så vil disse som regel være klargjort fra leverandør,
og det er bare å sette inn simkortet du har kjøpt, og skru opp sensorene der du vil ha dem.
Dette er som regel godt forklart i brukerveiledningene som følger med.
Pass imidlertid på at du får med en brukerveiledning på norsk om du ikke fullt ut
behersker engelsk.

Å installere en boligalarm med tilhørende sensorer behøver ikke være vanskeligere enn
å skru opp et par røykvarslere, noe de fleste vil kunne bekrefte at de har klart tidligere.

Når det gjelder vedlikehold så hviler det et ansvar på deg selv for å teste at alle sensorer
har batterier med strøm og at de fungerer som de skal. Sensorer i dag er som regel
utstyrt med en lysindikator slik at du kan se om det er strøm på dem og du kan enkelt
sjekke at de fungerer f eks ved å åpne en dør eller trykke på testknappen på røykvarsleren osv.
Om du skulle ha spørsmål eller behov for å kontakte leverandør pga tekniske feil så er det

som regel ikke mer komplisert enn det er å ringe eller maile om tilsvarende til et vekterselskap.

________________________________________________

Se for deg en potensiell innbruddstyv i et nabolag nær deg som kommer til et hus med et ukjent alarm-merke på dører og vinduer.
Dette forteller ham at her er en alarmtype han ikke kjenner.
Han må derfor (for det er som regel en han) ta høyde for at det er etablert andre og egne rutiner hvis alarmen går,
og han kan ikke beregne de vanlige 15-20 minuttene eller mer før en eventuell bil med vekter dukker opp.
Her kan det kan for eksempel være at naboer eller andre beboere i nærheten raskt vil bli varslet og kan observere hvis alarmen går.

For en potensiell innbruddstyv vil usikkerheten være minst like stor i et slikt tilfelle sammenlignet med når han ser et kjent alarm-merke.

Resultatet er at etter en rask risikovurdering går han videre (i 95 % av tilfellene) for å finne en annen bolig der risikoen for å bli tatt på fersken er betydelig mindre.

Med en boligalarm installert, og med tydelig merking, vil du med stor sannsynlighet unngå at innbruddstyven velger ditt hjem.

 

 

Tilbake til FAKTA OM BOLIGINNBRUDD